Welcome Guest

Zespół Szkół nr 3 im. Lotników Polskich, 64-920 PIŁA, ul.Żeromskiego 41 <<>> e-mail - zs3sek@wp.pl

FOTOGALERIA


Menu - KLASY I-III SP

PSYCHOLOG SZKOLNY


OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


ASTANET

MOJE PODRĘCZNIKI

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

FILMY

CZAS NA SPORT

Online

Obecnie jest 6 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.
komunikaty admina: 2014.09.01 - AKTUALIZACJA PLANU ZAJĘĆ
Dodano: poniedziałek, 01 września 2014 - 16:54 Autor: Admin
komunikaty admina
W menu głównym (lewa kolumna strony www) pojawił się PLAN ZAJĘĆ LEKCYJNYCH na I SEMESTR roku szkolnego 2014/2015 w sprawdzonej, niezmiennej formie podzielony na ODDZIAŁY, NAUCZYCIELI i SALE co ułatwia poszukiwania. ZAPRASZAMY. Ewentualne zmiany prosimy konsultować z p.Grzegorzem Mąką.

W dniu dzisiejszym (1 września 2014) pojawi się również KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015, TERMINARZ RAD PEDAGOGICZNYCH oraz TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI. Wszystkie te informacje dostępne z poziomu MENU GŁÓWNEGO (pod planem zajęć).

ZACHĘCAMY do odwiedzania naszej witryny.....
UWAGI związane ze stroną www kierujemy na mail - prof.gondek@gmail.com

Strona gotowa do druku

logo: PREZYDENT PIOTR GŁOWSKI NAGRODZIŁ NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW
Dodano: niedziela, 10 sierpnia 2014 - 23:43 Autor: Admin
logo
O
d kilku lat najzdolniejsi uczniowie pilskich szkół zostają przez Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego uhonorowani nagrodami za bardzo dobre wyniki w nauce lub sukcesy sportowe.

Aby uczeń mógł ubiegać się o to zaszczytne wyróżnienie trzeba było spełnić trzy kryteria: "sportowcy" w kategorii szkół podstawowych musieli osiągnąć średnią ocen na koniec roku szkolnego min. 4,50 i zachowanie min. bardzo dobre; w gimnazjum odpowiednio średnia ocen 4,30 i zachowanie wzorowe lub bardzo dobre.

W osiągnięciach kandydaci do "sportowego" stypendium musieli wywalczyć co najmniej III miejsca (indywidualnie lub zespołowo) w mistrzostwach Wielkopolski w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy lub inne związki sportowe lub zajęcie min. VIII miejsca (indywidulnie lub zespołowo) w zawodach rangi Mistrzostw Polski organizowanych przez związki sportowe.  

Kandydaci do stypendium naukowego w kategorii szkół podstawowych musieli pochwalić się średnią ocen przynajmniej 5,50, w kategorii gimnazjów 5,30. W obu przypadkach warunkiem numer dwa było zachowanie wyłącznie wzorowe.

Poza tym uczniowie musieli się wykazać szczególnymi osiągnięciami w konkursach, olimpiadach, turniejach na szczeblu:
• miejskim, objętym patronatem Prezydenta Miasta Piły – od I do III lub uzyskanie tytułu laureata,
• powiatowym, organizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego – od I do VI miejsca lub uzyskanie tytułu laureata,
• rejonowym, organizowanym przez Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – od I do IX miejsca lub uzyskanie tytułu laureata,
• wojewódzkim, organizowanym przez Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – od I do XII miejsca lub uzyskanie tytułu laureata,
• ogólnopolskim, organizowanym przez Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej - od I do XV miejsca lub uzyskanie tytułu laureata.
   
Dodajmy, że w sytuacji kiedy uczeń wykazuje szczególne uzdolnienia potwierdzone odpowiednimi dokumentami, a nie spełnia wszystkich warunków Prezydent Miasta Piły również mógł przyznać nagrodę poza kryteriami.

Z prawdziwą satysfakcją i przyjemnością pragnę podzielić się miłą informacją, którą otrzymaliśmy od zastępcy Prezydenta, pana Krzysztofa Szewca, iż po przeanalizowaniu wniosków o przyznanie nagród uzdolnionym uczniom pilskich szkół, z Zespołu Szkół Nr 3 w Pile stypendia otrzymują:

Dorota Solarska

Jakub Szumański

Jakub Pacocha

Patrycja Drzewiecka

Aleksandra Szałańska

Julia Gładka

Alicja Tyrańska

Anna Gamrot


22
września o godz.16.30 w Teatrze Miejskim w RCK w Pile odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów nagrodzonym uczniom.

To bardzo ważne, że władze naszego miasta na czele z Prezydentem Piotrem Głowskim honorują tych zdolnych ludzi będących najlepszymi wzorami do naśladowania dla swoich rówieśników. Tych dobrych wzorów we współczesnym świecie – głównie dla młodego człowieka - jest coraz mniej, stąd tym bardziej Ci, którzy tak sumiennie pracują nad pogłębianiem swojej wiedzy i rozwijaniem własnych zdolności i talentu zasługują, aby ich promować i pokazywać przy każdej nadarzającej się okazji.
Dlatego powstał ten tekst.

P.S. Moje osobne gratulacje dla rodziców naszych nagrodzonych wychowanków. Niektórych z nich znam i nie jestem sukcesem ich podopiecznych zdziwiony. Mam nadzieję, że za rok lista uhonorowanych uczniów ZS3 będzie jeszcze dłuższa.
Jako, że to ostatnia notatka w moim wykonaniu, która definitywnie kończy podsumowania minionego roku szkolnego w Zespole Szkół Nr 3, chcę bardzo serdecznie podziękować za efektywną, wręcz wzorcową współpracę z administratorem (oprócz słów: "masakra" czy "dokładnie" to kolejne słowo, którego nie cierpię ) strony internetowej naszej szkoły, panu Ireneuszowi Gondkowi.
Napisać artykuł i przesłać administratorowi (brrr!!!) nie jest wielkim problemem. Jednak każdą "notkę" trzeba fachowo elektronicznie "obrobić" tak, aby mogła być przedstawiona potencjalnym czytelnikom.

Panie Irku, jeszcze raz dziękuję!!!

Piotr Gruntkowski

Strona gotowa do druku

logo: GIMNAZJALIŚCI Z TARCZĄ!!!
Dodano: poniedziałek, 04 sierpnia 2014 - 17:42 Autor: Admin
logo
PODSUMOWANIE: CZ.2
Drugą część podsumowań – zgodnie z zapowiedzią – poświęcimy sukcesom dydaktycznym osiągniętym w niedawno zakończonym roku szkolnym przez uczniów naszego gimnazjum.Tym czym dla uczniów klas VI-ch jest sprawdzian szóstoklasisty, tym dla gimnazjalistów klas trzecich jest kwietniowy, trzydniowy  egzamin przeprowadzany w jednym terminie, w całym kraju.. W ten sposób od wielu lat sprawdza się poziom wiedzy 15-tków po trzyletnim okresie nauki w tego typu szkołach.

P
rzypomnijmy, pierwszego dnia egzaminu uczniowie zmagają się w części humanistycznej z testem z języka polskiego i historii. Dzień później czeka na nich test z wiedzy przyrodniczej obejmujący zadania z biologii, chemii, fizyki i geografii. Po przerwie,  tego samego dnia gimnazjaliści rozwiązują zadania matematyczne. Egzamin każdego roku kończą testy poświęcone znajomości języka obcego, nowożytnego. Uczniowie w zdecydowanej większości wybierają język angielski, a zadania podzielone są poziomy: podstawowy i rozszerzony. Muszę szczerze przyznać, że w gronie nauczycieli bardzo obawialiśmy wyników tegorocznych testów. Wierzyliśmy jednak, iż praca którą wykonaliśmy ze swoimi uczniami powinna przynieść wymierne efekty w postaci zadowalających wyników końcowych.Nasze obawy na szczęście okazały się na szczęście płonne. Wyniki osiągnięte przez gimnazjalistów naszej szkoły są najwyższe w klasyfikacji pilskich, publicznych gimnazjów. Za cały komentarz niech świadczy poniższy zestaw liczb będący najlepszym podsumowaniem wyników jakie  zdobyli gimnazjaliści klas trzecich Zespołu Szkół Nr 3:
S
pójrzmy jak kształtowały się wyniki z poszczególnych części egzaminu:

B
ardziej szczegółowy obraz wyników egzaminu przedstawia się następująco:

D
odajmy, że rywalizacja o trzy najwyższe miejsca w klasyfikacji gimnazjów naszego miasta była niezwykle wyrównana.

U
czniowie ZS3 za sześć części egzaminu zdobyli śr. wynik procentowy 61%, a gimnazja z miejsca drugiego i trzeciego odpowiednio: 60,85 i 60,80 !!!!!. Różnice między tymi trzema szkołami – mówiąc żargonem sportowym  – ,,sekundowe”.

Największą zdobyczą punktową z egzaminu gimnazjalnego w naszej placówce oświatowej pochwalić się mogą:


C
zas na przedstawienie współautorów tego sukcesu trzecioklasistów czyli nauczycieli:
• Beata Lipowicz, Aldona Ostachowicz, Wioletta Piotrowska i Elżbieta Nowak - z jęz. polskiego;
• Małgorzata Malczewska, Hanna Słodowicz, Anna Wolska i Beata Krutel - z matematyki;
• Dorota Dec i Iwona Bagińska - z historii i WOS-u;
• Mariola Nowek i Beata Krutel - z geografii,
• Marlena Wesołowska i Katarzyna Franc - z biologii;
• Marlena Rembarz i Piotr Gruntkowski - z chemii;
• Karolina Żeglińska - z fizyki;
• Anna Krasnodemska, Aleksandra Gondek – Sujka - z jęz. niemieckiego;
• Anna Jackowicz, Agnieszka Kuchcińska, Hanna Podemska, Anna Krutel - z jęz. angielskiego;
• Zdzisława Rzeczycka - z edukacji dla bezpieczeństwa,
• Karolina Kujawa – Adamska i Błażej Drab - z zajęć artystycznych;
• Justyna Waszak, Irina Starzyńska, Dorota Zaleska, Teresa Bigoa, Ireneusz Gondek, Mariusz Kwiatkowski, Miłosz Malczewski - z wychowania fizycznego;
• ks. Roman Maziec - z religii

Pora na zaprezentowanie wielu innych sukcesów dydaktycznych, które - dzięki wytrwałej pracy pod kierunkiem swoich nauczycieli - osiągnęli gimnazjaliści Zespołu Szkół nr3 w roku szkolnym 2013/14:
• Jakub Pacocha - laureat Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego;
• Maksymilian Frahn - finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego;
• Aila Solecki - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego;
• Tomasz Zieliński - finalista Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce;
• Michał Szumański - laureat VI Powiatowego Konkursu Matematycznego;
• Maksymilian Frahn - laureat VI Powiatowego Konkursu Matematycznego;
• Jakub Pacocha - 3 miejsce w finale powiatowym XIII Olimpiady Ekologicznej Powiatu Pilskiego;
• Dorota Solarska - 3 miejsce w VI Miejskim Konkursie Matematycznym;
• Monika Drzewiecka - 1 miejsce w II Miejskim Konkursie SUDOKU;
• Wojciech Selka i Jakub Szumański - wyróżnienia w finale XIII Olimpiady Ekologicznej Powiatu Pilskiego;
• Jakub Szumański - 1 miejsce w finale gminnym XIII Olimpiady Ekologicznej Powiatu Pilskiego;
• Jakub Pacocha - 1 miejsce w finale Miejskiego Konkursu Geograficznego "Mistrz Mapy";
• Mateusz Strzelecki – wysoki wynik w finale Miejskiego Konkursu Geograficznego "Mistrz Mapy";
• Jakub Pacocha - w Międzygimnazjalnym Konkursie "Skrzydlaci rycerze";
• Aila Solecki - 2 miejsce w II Miejskim Konkursie Języka Niemieckiego "Ich spreche Deutsch";
• Malwina Hinz - wyróżnienie w Miejskim Konkursie Ortograficznym kl. III GM;
• Natalia Długaszewicz, Maksymilian Frahn, Jakub Szumański i Krzysztof Mściszewski - wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym "Kangur Matematyczny";
• Weronika Ozga - 1 miejsce w Konkursie Wiedzy o Drawieńskim Parku Narodowym;
• 1 miejsce drużynowo w Konkursie Wiedzy o Drawieńskim Parku Narodowym;
• 1 miejsce drużynowo w Międzygimnazjalnym Turnieju Matematycznym "Liczba Pi";
• 1 miejsce drużynowo w Międzygimnazjalnym Konkursie Fizyko – Chemicznym "O złotą Probówkę";
• 1 miejsce drużynowo w konkursie "Skrzydlaci rycerze";
• 1 miejsce drużynowo w Międzygimnazjalnym Konkursie Języka Angielskiego o Puchar Prezydenta Piły;
• 2 miejsce drużynowo w XXXVII Powiatowym Finale Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym;
• 2 miejsce drużynowo w Międzygimnazjalnym Konkursie "Maraton Języka Niemieckiego"
• 3 miejsce drużynowo w VII Międzygimnazjalnym Turnieju w Zakresie Udzielania I Pomocy Przedmedycznej;
• 3 miejsce drużynowo w I Międzygimnazjalnym Konkursie Przyrodniczym "Potyczki Przyrodnicze";
• Marta Galas - 1 miejsce w etapie powiatowym Wojewódzkiego Konkursu na plakat pod hasłem "Bądźmy zdrowi";
• Kinga Kułak - 1 miejsce w VIII Międzygimnazjalnym Konkursie Plastycznym "Matejkowe anioły";
• Jakub Borczyk - 1 miejsce w konkursie "Hasło promujące segregację śmieci" w ramach kampanii edukacyjnej "Segregacja nie jest trudna – wystarczy tylko chcieć";
• Marcin Sawczyc - 1 miejsce w Miejskim Konkursie Fotograficznym "Piła jakiej nie znacie";
• Wyróżnienie i nagroda pieniężna dla uczniów i p.Beaty Lipowicz za film "Przedmoście Pilskie 1945";

To wszystko w części drugiej naszych rozważań o minionym roku szkolnym.


W TYM MIEJSCU PRAGNĘ BARDZO SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ NAUCZYCIELOM ZA CIĘŻKĄ PRACĘ i WYMIERNE JEJ EFEKTY. DZIĘKUJĘ RÓWNIEŻ ZA TRZYLETNIĄ WSPÓŁPRACĘ. TO DZIĘKI WAM DROGIE KOLEŻANKI i DRODZY KOLEDZY O NASZEJ SZKOLE Z SZACUNKIEM WYPOWIADAJĄ SIĘ RODZICE i JEST o­nA CAŁY CZAS DOBRZE POSTRZEGANA W PILE. GRATULUJĘ i ŻYCZĘ UDANEJ, DRUGIEJ CZĘŚCI WAKACJI.

opracował: Piotr Gruntkowski

Strona gotowa do druku

logo: WYSOKIE LOTY SZÓSTOKLASISTÓW…I NIE TYLKO!!!
Dodano: poniedziałek, 04 sierpnia 2014 - 16:56 Autor: Admin
logo
PODSUMOWANIE: CZ.1

Od wielu lat uczniowie kończący szkołę podstawową zaliczają sprawdzian VI-klasisty. Jego wyniki są obrazem efektów pracy nauczycieli i uczniów. W minionym roku szkolnym z testem zmagało się 51 uczniów z dwóch klas szóstych. Uczeń mógł maksymalnie zdobyć 40 pkt.
Obawialiśmy się o wynik naszych podopiecznych, ale jak się okazało niepotrzebnie. Spisali się o­ni nadspodziewanie dobrze.
Przypomnijmy: uczniowie klas VIa i VIb uzyskali średnią punktów 27,39/40 i jest to najwyższy wynik sprawdzianu ze wszystkich publicznych szkół podstawowych miasta Piły. Warto porównać ten wynik z danymi ogólnymi firmowanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu:Nasi uczniowie  równo o 1pkt. wyprzedzili swoich rówieśników z SP2.  W czołówce znaleźli się szóstoklasiści z ZS2 i SP7 (szczególne gratulacje dla  ,,siódemki” zaprzyjaźnionej z naszą szkołą  – od września 45 wychowanków SP7 będzie uczniami I klas gimnazjalnych w ZS3). Jak wyrównane były końcowe wyniki tegorocznego sprawdzianu niech świadczy fakt, iż różnica dzieląca szkoły z miejsc drugiego i czwartego to zaledwie 0,13pkt.!!!.

Znakomity wynik czyli maksymalną liczbę 40 pkt. zdobyła Malwina Bukowska z kl. VIb. Gratulujemy serdecznie!
W gronie 51 uczniów, wynik 30 pkt. i więcej osiągnęło 22 tj. 43% zdających test. Oprócz wspomnianej już wcześniej  Malwiny Bukowskiej, wysokie rezultaty sprawdzianu osiągnęli niżej wymienieni uczniowie Zespołu Szkół nr3 w Pile:


Bez świetnej pracy nauczycieli nie byłoby tak dobrego wyniku naszych uczniów. Oto nazwiska tych, którzy byli współautorami sukcesów swoich podopiecznych:Osobne słowa  uznania należą się wychowawczyniom obu klas szóstych paniom: Marlenie Wesołowskiej i Annie Strugarek.


Bardzo dobry wynik sprawdzianu szóstoklasisty to oczywiście niejedyny sukces uczniów z naszej "podstawówki".

Wybrałem tylko kilka – wg mojego "prywatnego" rankingu – najważniejszych, których autorami są uczennice i uczniowie klas 1-6 i ich nauczyciele:

• Anna Gamrot - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego i laureatka Miejskiego Konkursu Przyrodniczego;
• 2 miejsce w kl. drużynowej Konkursu "Omnibus" w kat. kl. IV-VI wywalczyli: Anna Gamrot, Michał Gładysz, Gabrysia Bazimierowska, Filip Stróżyński, Bryan Latzke, Wiktoria Kucharska;
• 2 miejsce w finale miejskim XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym;
• Julia Lach - 1 miejsce w Miejskim Konkursie Informatycznym;
• Wiktoria Krusińska - wyróżnienie w XII Miejskim Konkursie Recytatorskim "Poezja bliska sercu";
• Dawid Brzeziński, Wiktor Badera, Weronika Krawczuk, Dominika Karniszewska - wyróżnienia ( aż 4 z 10-u ) w Miejskim Konkursie Wiedzy Zintegrowanej dla klas III SP "Integrancik – Piła 2014";
• Dominika Adamska - bdb wynik w kat. Maluch kl. III w Konkursie Ogólnopolskim "Kangur Matematyczny";
• 3 miejsce Dominiki Adamskiej i wyróżnienie dla Mariki Wójcik w Miejskim Konkursie Matematycznym dla kl. II "Mały Matematyk";
• 3 miejsce zespołowo w V Miejskim Konkursie Przyrodniczym "Przyroda Ja i Ty";
• 3 miejsce Alicji Tyrańskiej w XI Regionalnym Konkursie Literackim "Od magii świata, do magii słowa";
• 3 miejsce Gabrysi Kubery i wyróżnienie Alicji Tyrańskiej w XXII Dyktandzie  w etapie powiatowym;
• 3 miejsce Zosi Pielachy w Powiatowym Konkursie Recytatorskim "Mój ulubiony wiersz";
• 2 miejsca - Antoniny Strzeleckiej, Adrianny Ryczek i Kornelii Sobisiak w II Konkursie Recytatorskim Poezji Anglojęzycznej (udział wzięło aż 220 uczniów);
• 1 miejsce - Julii Opiłowskiej, 2miejsce - Gabrysi Kubery w II edycji Konkursu Znajomości Języka Angielskiego;
• 1 miejsce w Subregionie Wlkp. Jakuba Pieciula w Konkursie Plastycznym "Niepełnosprawny kolega";
• 3 miejsce - Darii Badzińskiej w III Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego "Country Songs";
• 2 miejsce - Jakuba Pieciula w VII Miejskim Konkursie Plastycznym "Moje bezpieczne wakacje";
• 3 miejsce zespołowo w IV Międzyszkolnym Konkursie "W zaczarowanej krainie baśni";
• Maja Woś i Gabrysia Kubera  - 1 miejsca, Martyna Bąk i Dawid Brzeziński  - 2 miejsca w II Międzyświetlicowym Konkursie Literniczym "Piszę pięknie" dla uczniów kl. II i III;
• 1 miejsce  - Kingi Januchowskiej i wyróżnienie Agaty Łańskiej w Konkursie Świetlicowym "Proszę Państwa oto miś".

opracował: Piotr Gruntkowski

PS. opisy imprez dydaktycznych,  sportowych, artystycznych i innych z udziałem uczniów naszej szkoły znajdziecie Państwo na stronie www.zs3.pila.pl.
Zapraszamy do lektury i bogatej galerii zdjęć.

Strona gotowa do druku

logo: ZA NAMI UDANY ROK SZKOLNY. PORA NA PODSUMOWANIE…
Dodano: poniedziałek, 04 sierpnia 2014 - 11:14 Autor: Admin
logo
W
akacje każdemu z nas kojarzą się z podróżami, fascynującymi krajobrazami, nawiązywaniem nowych znajomości.
Wszyscy - bez względu na wiek – w tym okresie do pełni szczęścia  potrzebujemy właściwie tylko przychylności aury, miłego towarzystwa i dobrego nastroju.
Natomiast w szkołach lipiec jest miesiącem podsumowań, bo w sierpniu placówki oświatowe przygotowują się do następnego roku szkolnego. Analizuje się wtedy dziesięciomiesięczny okres pracy w trzech obszarach działalności: dydaktycznym, wychowawczym i sportowym, który pozwoliłem sobie wyszczególnić, gdyż  – moim skromnym zdaniem – uważam, sport za bardzo ważną sferę działalności szkoły, w znakomity sposób kształtującą osobowość i charakter młodego człowieka.

S
pokojna analiza pozwala w sposób godny docenić sukcesy uczniów i nauczycieli  oraz wyciągnąć należyte wnioski z ewentualnych niedociągnięć lub porażek, aby ustrzec się ich w przyszłości.

A miniony rok szkolny 2013/14 okazał bardzo udany, szczególnie dla uczniów kończących naukę w szkole podstawowej i gimnazjum.


Średni wynik punktowy sprawdzianu szóstoklasistów naszej szkoły - 27,39 / 40pkt. możliwych do uzyskania lub inaczej średni procentowy wynik szkoły -  68%  okazał się najwyższy spośród pilskich publicznych szkół podstawowych!!!
B
ardzo dobrze spisali się również gimnazjaliści klas trzecich w tegorocznym egzaminie gimnazjalnym. Po zliczeniu danych  z części humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej i języka angielskiego (zdecydowanie największa liczba gimnazjalistów wybiera ten język obcy na egzaminie) łączny średni wynik procentowy w ZS3  - 61%  jest najlepszym rezultatem w klasyfikacji publicznych gimnazjów miasta Piły!!!

Dodajmy, iż szczegółowe wyniki sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego znajdziecie Państwo na stronie www.oke.poznan.pl. Życzymy miłej lektury.

Trzeci sukces jest największym, pozytywnym zaskoczeniem ubiegłego roku szkolnego. Pomimo kiepskiej bazy sportowej młodzi sportowcy – gimnazjaliści Zespołu Szkół nr3 po raz pierwszy w historii szkoły (!!!) zajęli pierwsze miejsce w powiecie pilskim we współzawodnictwie sportowym w kategorii  młodzieży gimnazjalnej. Sukces bez precedensu!!!
N
ie ulega wątpliwości: nauczyciele i uczniowie naszej szkoły mają się czym pochwalić przed rodzicami a także przed  mieszkańcami naszego osiedla. Potwierdziła się jedna szkolna maksyma: ciężka, systematyczna  praca nauczyciela, będącego dla młodego człowieka autorytetem oraz przyzwoite wypełnianie swoich obowiązków przez uczniów musi skutkować dobrymi wynikami  podczas egzaminów zewnętrznych. Dlatego wielkie uznanie i brawa za swoje zaangażowanie należą się tym wszystkim nauczycielom, którzy nie szczędzili wysiłku i czasu, aby ich uczniowie osiągnęli tak wysokie wyniki w nauce i sporcie.

Na bardziej szczegółowy przegląd osiągnięć uczniowskiej braci w Zespole Szkół nr3 w roku szkolnym 2013/14 zapraszam wszystkich zainteresowanych do lektury kolejnych artykułów. Następny poświęcimy szkole podstawowej, a kolejny gimnazjalistom.

opracował: Piotr Gruntkowski


PS. opisy imprez dydaktycznych, sportowych, artystycznych z udziałem uczniów naszej szkoły znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.zs3.pila.pl

Zapraszamy do lektury i bogatych galerii zdjęć.

Strona gotowa do druku

logo: SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
Dodano: środa, 30 lipca 2014 - 11:06 Autor: Admin
logo
Komitet organizacyjny "Pomagamy Filipowi Mejerowi" działający przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile przedstawia SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ przeprowadzonej na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Piły.
SPRAWOZDANIE dostępne TUTAJPrzypomnijmy sobie raz jeszcze akcje charytatywne organizowane dla Filipa:

- DLA FILIPA NA SPORTOWO

- W OCZEKIWANIU NA WYBUDZENIE FILIPA- KONCERT

- WWW.BUDZIMY-FILIPA.PL - pozostałe działania

Strona gotowa do druku

logo: 2014.06.26-27 - POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS....
Dodano: czwartek, 24 lipca 2014 - 21:43 Autor: Admin
logo
Dnia 26 czerwca 2014 roku o godzinie 08:30 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas szóstych. Część oficjalną otworzyła pani dyrektor Dorota Wojtkiewicz-Kraska. Głos zabrali również zaproszeni goście: proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Pile, Ksiądz Prałat, Dziekan Stanisław Oracz oraz przedstawiciel Rady Rodziców, pan Grzegorz Stróżyński.

Tradycją naszej szkoły jest coroczny wybór PRYMUSA SZKOŁY. W bieżącym roku szkolnym kandydatami do tytułu i nagrody Prymusa Szkoły były uczennice: z klasy VI A Gamrot Anna, Kucharska Wiktoria oraz z klasy VI B: Bukowska Malwina, Fonrath Klaudia.  Tytuł PRYMUSA SZKOŁY został przyznany ANNIE GAMROT z klasy VI A.

W bieżącym roku szkolnym oceniono również osiągnięcia sportowe uczniów. Wyłoniono aż 9 kandydatów do tytułu MISTRZA SPORTU. Wśród nich znaleźli się , z klasy VI A: Dymkowski Michał, Gamrot Anna, Gładysz Michał, Karpińska Karolina, Ruta Anna, Rozpłoch Nicole, Stróżyński Filip, Szkodziński Bartosz oraz Wróblewska Sandra. Tytułem MISTRZA SPORTU uhonorowano KAROLINĘ KARPIŃSKĄ z klasy VI A.

Pani dyrektor Dorota Wojtkiewicz-Kraska uhonorowała szarfą zarówno Prymusa Szkoły jak i Mistrza Sportu a pan Grzegorz Stróżyński – przedstawiciel Rady Rodziców – wręczył nagrody.
 
Nagrody i wyróżnienia otrzymali również uczniowie za wyniki w nauce. Z klasy VIA: Gamrot Anna, Kucharska Wiktoria, Połyniak Jagoda, Ruta Anna, Stróżyński Filip, Wróblewska Sandra, Filut Oliwia, Gładysz Michał, Lach Julia, Latzke Brayan, Preihs Aleksandra; z klasy VI B: Bukowska Malwina, Fonrath Klaudia, Mitrus Kamila, Pytel Aleksander, Romanowski Damian, Krusińska Wiktoria, Michalak Małgorzata, Polcyn Natalia oraz Wojtiuk Jakub.

Za pracę na rzecz społeczności uczniowskiej i wykazanie się wieloma inicjatywami w pracy Samorządu Uczniowskiego wyróżniono uczennice z klasy VIA oraz z klasy VI B. Wśród nich znalazły się: Brzozowska Alicja, Dukiewicz Sandra, Filut Oliwia, Gamrot Anna, Grzeca Oliwia, Karpińska Karolina, Kucharska Wiktoria, Lach Julia, Połyniak Jagoda,  Rozpłoch Nicole – klasa VI A oraz Krusińska Wiktoria – klasa VI B.

Wyróżnienie specjalne oraz nagrodę otrzymała MALWINA BUKOWSKA – uczennica klasy VI B – za uzyskanie maksymalnej ilości punktów na Sprawdzianie Szóstoklasisty.

W imieniu uczniów klas VI pożegnalne przemówienie wygłosiła Kucharska Wiktoria z klasy VI A, która w bardzo ciepłych słowach podziękowała Dyrekcji, wychowawcom, Radzie Pedagogicznej oraz wszystkim pracownikom szkoły za przekazanie podstaw wiedzy programowej, zasad moralnych, wysiłek oraz poświecenie „w trudnej drodze do nauczenia czegokolwiek”. Po tym wystąpieniu uczniowie klas VI wręczyli kwiaty, które stanowiły wyraz tej wdzięczności.

„W podzięce za dar najpiękniejszy, za wiedzę i serce” – uczniowie klas VI przedstawili krótką część artystyczną. W przygotowanym programie nie mogło zabraknąć piosenki „Wakacje” - wakacyjnego hymnu naszej szkoły.

Nad całością czuwały wychowawczynie klas VI: p. Marlena Wesołowska oraz p. Anna Strugarek. Oprawę muzyczną przygotował jak zwykle niezawodny – p. Błażej Drab. Całość uświetniła dekoracja holu wykonana przez p. Monikę Woźniacką a dodatkowych wzruszeń dostarczyła krótka część artystyczna, w przygotowanie której włączyła się p. Mirosława Rościszewska.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas I-II gimnazjum odbyło się 27 czerwca 2014 roku o godz. 9:00. Uczniowie przyszli ubrani stosownie do uroczystości. Na tle innych kolorów dominowała biel koszul i bluzek. Jako pierwsza wystąpiła przedstawicielka młodzieży. Na jej komendę wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Prowadząca serdecznie powitała zebranych. Podczas uroczystości pani dyrektor Dorota Wojtkiewicz-Kraska i wychowawcy poszczególnych klas wręczyli nagrody książkowe uczniom, którzy otrzymali ocenę wzorową z zachowania oraz średnią ocen powyżej 5,0. Nagrodzeni zostali także uczniowie za 100-procentową frekwencję. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna przygotowana przez uczniów z klasy II a i II c pod opieką p. Marioli Nowek i p. Marleny Rembarz. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor gratulowała młodzieży wyników w nauce, a także życzyła słonecznych wakacji.Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 klas III gimnazjum odbyło się 26 czerwca w Regionalnym Centrum Kultury.....Opisem niech będą zdjęcia z tego wzruszającego spotkania.

Zapraszamy do obejrzenia galerii klikając wybrane kolaże

Strona gotowa do druku

piłka nożna: 2014.06.23 - Piłkarski Mundial chłopców klas IV-VI SP
Dodano: wtorek, 08 lipca 2014 - 08:56 Autor: Admin
piłka nożna
Dnia 23 czerwca (poniedziałek) na boisko szkolne Zespołu Szkół nr 3 wbiegli uczniowie klas 4-6 SP jako piłkarze wybranych reprezentacji narodowych biorących udział w piłkarskich mistrzostwach świata rozgrywanych w Brazylii. Turniej, organizowany przez Samorząd Uczniowski SP oraz pana Sławomira Grzegorczyka - nauczyciela wychowania fizycznego, z okazji odbywającego się światowego czempionatu nosił nazwę Mini Mundial 2014 klas 4-6 SP.  W wyniku przeprowadzonego kilka tygodni wcześniej losowania, na turnieju wystąpiło osiem drużyn klasowych – kl. 4 A jako Portugalia, kl. 4 B jako Włochy, kl. 4 C (z gościnnym udziałem kolegów z kl. 4 a) jako Niemcy, kl. 5 A jako Argentyna, kl. 5 B jako Holandia, kl. 5 C jako Brazylia, kl. 6 A jako Anglia, oraz kl. 6 B jako reprezentacja Hiszpanii. Losowanie również zdecydowało o parach ćwierćfinałowych, których zwycięzcy przechodzili do półfinałów oraz finału a przegrani grali o miejsca 5-8. Mimo niebrazylijskiej aury panującej podczas turnieju (raczej chłodno oraz wiszące na niebie chmury), atmosfera była bardzo gorąca zarówno na boisku jak i wśród publiczności, która żywiołowo dopingowała swoje drużyny (nie zabrakło transparentów oraz meksykańskich fal). Spotkania obfitowały w wiele emocjonujących sytuacji oraz pięknych bramek,  nie zabrakło również niesamowitych parad bramkarskich jak i zaskakujących wyników – reasumując było wszystko to, co dobry mundial powinien zawierać! Oto wyniki turnieju:

ĆWIERĆFINAŁY:
Hiszpania (6B) – Holandia (5B) - 1:0
Portugalia (4A) – Włochy (4B) - 2:0
Argentyna (5A) – Brazylia (5C) - 1:0
Anglia (6A) – Niemcy (4C) - 1:0

PÓŁFINAŁY:
Hiszpania (6B) – Portugalia (4A) - 1:5
Argentyna (5A) – Anglia (6A) - 1:2

MECZ O 7 miejsce:
Włochy (4B) - Brazylia (5C) - 2:0

MECZ O 5 miejsce:
Holandia (5B) – Niemcy (4C) - 1:1 karne 3:2

MECZ O 3 miejsce:
Argentyna (5A) – Hiszpania (6B) - 0:0 karne 2:1

FINAŁ:
Anglia (6A) – Portugalia (4A) - 3:1

Zwycięzcami turnieju zostali uczniowie klasy 6A, którzy grali jako reprezentacja Anglii. Gratulacje! Drugie miejsce zajęła największa pozytywna niespodzianka turnieju, tzw. „czarny koń” czyli klasa 4 A jako Portugalia. Trzecie miejsce przypadło w udziale bardzo mocnej klasie 5 A czyli Argentynie. Wszystkim uczestnikom turnieju należą się wielkie słowa uznania za wielkie poświęcenie i niezapomniane przeżycia podczas zawodów!

Na koniec turnieju zwycięskie drużyny odebrały z rąk pana dyrektora Piotra Gruntkowskiego pamiątkowe medale, a wybrani zawodnicy indywidualne wyróżnienia: dla najlepszego strzelca – Jakub Adamik z klasy 4 A (3 gole; tyle samo bramek mieli na koncie Marcel Szmyt z kl. 4 a oraz Oliwia Filut z kl. 6 a, zdecydował fakt, że Kuba strzelał bramki w wyższych etapach turnieju – półfinale i finale), dla najlepszego bramkarza – Chrystian Skowroński z klasy 5 a (pięknie bronione rzuty karne), oraz dla najlepszego piłkarza, a właściwie piłkarki – Oliwia Filut z klasy 6 a (uznania za fakt, że jako jedna z nielicznych dziewczyn wzięła udział w turnieju oraz za efektowne 3 bramki). Należy również dodać, że równolegle do turnieju piłkarskiego na sali gimnastycznej odbywały się zawody sportowe dziewczynek z klas 4-6 SP. Turniej miał również za zadanie, oprócz dobrej zabawy, zwrócić uwagę na bezpieczne spędzanie zbliżającego się czasu wakacyjnego. W tym celu, wybrani uczniowie klas 4-6 SP wykonali plakaty dotyczące bezpiecznych wakacji, które można zobaczyć na tablicy samorządowej na 1 piętrze naszej szkoły.

Na koniec podziękować należy organizatorom turnieju – przede wszystkim p. Sławomirowi Grzegorczykowi za czuwanie nad całością turnieju, Radzie Rodziców za ufundowanie pamiątkowych pucharów oraz medali, a także nauczycielom wychowania fizycznego – panu Miłoszowi Malczewskiemu za wzorowe sędziowanie podczas zawodów (zdecydowanie przewyższający sędziowanie podczas brazylijskiego mundialu), pani Teresie Bigos oraz pani Annie Fiedorowicz za sprawną organizację turnieju sportowego dziewczynek. Wypada mieć nadzieję, że podobny poziom sportowych emocji, dobrej zabawy oraz integracji będzie nam dane przeżyć podczas przyszłorocznej edycji!

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA SPORYCH ROZMIARÓW GALERII - KLIKNIJ KOLAŻ

Strona gotowa do druku

UKS 3: 2014.06.22 - Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci i Młodzików - Lipno-Leszno
Dodano: poniedziałek, 07 lipca 2014 - 20:51 Autor: Admin
UKS_3
W dniu 22 czerwca 2014 r. w Lipnie koło Leszna odbył się Międzynarodowy Turniej w Judo Dzieci i Młodzików. W tym turnieju wystartowali podopieczni trenerów Józefa i Tomasza Jopków, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki sportowe, a mianowicie:

- złote medale: Aleksandra Łajdych, Szymon Jęśko- Białek, Maciej Tymiec, Oskar Nawrocki, Remigiusz Rębacz, Jan Wyroślak, Oliwia Cebieniak, Adam Stodolski

- srebrne medale: Miłosz Kłos, Filip Cieszyński, Kacper Dupla, Jakub Serwatka, Wojciech Drygała, Grzegorz Drygała, Natalia Janocha

- brązowe medale: Daniel Sawicki, Filip Janocha, Kacper Kozera

- V miejsca: Paweł Łajdych, Patryk Rak

Nieoficjalnie UKS „3” Piła w tym turnieju drużynowo zajął I miejsce
. W zawodach wystartowało 288 zawodników z 25 klubów + dwa kluby z Niemiec i jeden klub z Czech. Zawody w opinii uczestników i trenerów zorganizowano bardzo dobrze. UKS Lipno zorganizował namiot, pod którym odbywały się walki. Były to ostatnie zawody w tym półroczu zaliczane do rankingu Okręgowego Związku Judo w Poznaniu.

Józef Jopek

Strona gotowa do druku

piłka nożna: 2014.06.14 - Turniej Piłki Nożnej Klas I Gimnazjum o Puchar Prezesa ZNP w Pile
Dodano: poniedziałek, 07 lipca 2014 - 20:25 Autor: Admin
piłka nożna
Dnia 14 czerwca 2014 roku
na Orliku przy Gimnazjum nr 5 odbył się finałowy Turniej w Piłce Nożnej Klas I Gimnazjum o Puchar Prezesa ZNP w Pile. W zawodach wystartowało sześć drużyn: Gimnazjum nr 4, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, dwa zespoły z Gimnazjum nr 5 oraz nasza drużyna. Ekipy zostały podzielone na dwie grupy. Nasz zespół został rozstawiony. W wyniku losowania grupę uzupełniły - drugi zespół z gimnazjum nr 5 oraz Zespół Szkół nr 1.

W rozgrywkach grupowych zremisowaliśmy z drużyną ZS nr 1 (2:2) oraz drugim zespołem Gimnazjum nr 5 (1:1). W grupie zajęliśmy II miejsce. W meczu o wejście do finału ulegliśmy pierwszemu zespołowi Gimnazjum nr 5 (3:1). W ostatnim meczu ponownie zagraliśmy z drugą drużyną gimnazjum nr  5. W regulaminowym czasie padł remis (1:1). O zwycięstwie decydowały rzuty karne. Nasi piłkarze strzelali bezbłędnie wygrywając (2:0), co dało nam III miejsce w klasyfikacji końcowej.

Należy także podkreślić, że najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Krystian Wojciechowski. Nasz zespół wystąpił w następującym składzie: Krystian Wojciechowski, Jakub Wojciechowski, Hubert Golasa, Mateusz Pietrus, Jakub Perek, Kacper Perek, Gracjan Wojtasik, Tomasz Zieliński, Mateusz Janikowski, Szymon Kostecki, Wiktor Zdunek, Radosław Sójka i Dawid Jackowiak.

Opiekunem drużyny był Sławomir Grzegorczyk.
Gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia fotek klikając kolaż lub bezpośrednio z fotogalerii.

Strona gotowa do druku

świetlica: 2014.02 - Baśniowy zamek (ARTYKUŁ ARCHIWALNY)
Dodano: poniedziałek, 07 lipca 2014 - 19:13 Autor: Admin
świetlica
W lutym 2014 r. uczniowie uczęszczający do świetlicy naszej szkoły wzięli udział w międzyświetlicowym konkursie plastycznym pt. "Baśniowy zamek" zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile.

Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu zamku dowolną formą i techniką. Komisja konkursowa dokonała oceny prac w dwóch kategoriach: praca przestrzenna i praca płaska biorąc pod uwagę następujące kryteria: samodzielność, oryginalność i walory artystyczne prac.

Udział w konkursie wzięły 4 prace plastyczne z Zespołu Szkół Nr 3, wykonane pod opieką trzech nauczycielek świetlicy:
– p.Agata Graj – praca grupowa (I miejsce kat. praca przestrzenna)
– p.Katarzyna Sykutera-Świerczyńska – uczennica Julia Wesołowska kl.1a
– p.Katarzyna Sykutera-Świerczyńska – uczennica Maria Skiera kl.3b (III. miejsce kat. praca przestrzenna)
– p.Monika Woźniacka – uczennica Nikola Bilon kl.3a (wyróżnienie kat. praca płaska)


GRATULUJEMY!! kilka zdjęć - kliknij kolaż

Strona gotowa do druku

piłka nożna: 2014.06.18 - X Mistrzostwa Szkoły Klas III Gim w Piłkę Nożną
Dodano: piątek, 20 czerwca 2014 - 18:02 Autor: Admin
piłka nożna
X Mistrzostwa Szkoły Klas III Gimnazjum w Piłce Nożnej odbyły się w środę 18 czerwca 2014 roku. W szranki stanęło 6 drużyn reprezentowanych przez 6 zawodników z danej klasy. Rywalizowano w dwóch grupach po 3 zespoły. W fazie grupowej grano systemem „każdy z każdym”. W pierwszej grupie, grupie A, los skojarzył ze sobą reprezentantów klas A, D oraz F. W grupie B wystąpiły klasy B,C oraz E. Tuż po losowaniu wydawało się, że znacznie mocniejsza jest druga grupa. Jak się później okazało były to słuszne przewidywania, bowiem 2 klasy z tej grupy spotkały się w finale. W pierwszej fazie zawodów tj. podczas zmagań grupowych mieliśmy zdecydowanie różne mecze. Były rywalizacje bardzo jednostronne jak również mecze na tzw. „styku”. Wyniki pierwszej części turnieju przedstawiamy poniżej.

Grupa A
1. 3A – 3D (2:0)
2. 3D – 3F (0:1)
3. 3A – 3F (5:0)

Grupa B
1. 3C – 3E (2:1)
2. 3B – 3E (0:1)
3. 3C – 3B (2:0)

Tabela grupy A
1. 3A - 6 PKT - 7 – 0
2. 3F - 3 PKT - 1 – 5
3. 3D - 0 PKT - 0 – 3

Tabela grupy B
1. 3C - 6 PKT - 4 – 1
2. 3E - 3 PKT - 2 – 2
3. 3B - 0 PKT - 0 – 3

Do fazy pucharowej awansowały dwie najlepsze drużyny z poszczególnych grup. Pierwszy zespół z grupy A zagrał w półfinale z drugą drużyną grupy B. Z kolei najlepsza drużyna z grupy B rywalizowała w drugim półfinale z drugą ekipą pierwszej grupy. Zatem pary półfinałowe przedstawiały się następująco: 3A – 3E oraz 3C – 3F. O ile pierwsze spotkanie było bardzo wyrównane i rozstrzygnięcie padło w drugiej odsłonie meczu, to w drugim dominował jeden zespół i zasłużenie awansował do meczu o złote medale.

3A – 3E (0:1)
3C – 3F (4:0)


Pozostały już tylko mecze o miejsca 3-4 oraz 1-2:

Mecz o miejsca 3-4
3A – 3F - (7:1)

Mecz finałowy
3C – 3E - (0:0)-(k.2:3)

Jak wskazuje wynik spotkania o miejsca 3-4 był to mecz do jednej bramki. Cały czas w posiadaniu futbolówki była klasa 3A. Mnóstwo strzałów na bramkę, klarownych sytuacji, które aż 7 – krotnie przyniosły pożądany efekt. Wynik 7:1 mówi sam za siebie.

Na koniec przysłowiowa „wisienka na torcie” czyli rywalizacja dwóch najmocniejszych drużyn X Mistrzostw Szkoły Klas III Gimnazjum. Do tej pory finaliści zagrali ze sobą w fazie grupowej. Wtedy o jedną bramkę lepsza okazała się klasa sportowa 3C, ale przebieg tego spotkania zwiastował wielkie emocje w finale. Prognozy sprawdziły się i obejrzeliśmy fantastyczne widowisko. Dopiero konkurs karnych wyłonił zwycięzcę. Po 3 seriach było 2:2. Drużyny wyznaczyły następnych strzelających. Do decydujących uderzeń podeszli kapitanowie 3C i 3E, odpowiednio Łukasz Ograbek oraz Radosław Samulak. Obydwoje nie pomylili się w pierwszych próbach. W drugiej próbie trafił tylko Samulak - zwycięstwo klasy 3E stało się faktem. X Mistrzostwo Szkoły trafia w ich ręce....

Końcowa klasyfikacja oraz nagrody indywidualne

1. 3E
2. 3C
3. 3A

4. 3F
5. 3B 3D
6. 3B 3D

Najlepszy bramkarz – Miłosz Gast 3C
Najlepszy strzelec – Hubert Kostecki 3A – 7 bramek
Najlepszy zawodnik – Radosław Samulak 3E

Serdeczne podziękowania dla organizatorów, a byli to: Justyna Waszak, Miłosz Malczewski i Ireneusz Gondek, a „sprawiedliwymi” zawodów byli panowie: Sławomir Grzegorczyk i Mariusz Kwiatkowski.

REKORDOWO OBSZERNA GALERIA FOTO (Martyna Bębnowska -;) - kliknij wybrany kolaż

Strona gotowa do druku

wydarzenia: 2014.06.17 - Finał XV Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży Powiatu Pilskiego
Dodano: czwartek, 19 czerwca 2014 - 15:35 Autor: Admin
wydarzenia
17 czerwca 2014 o godzinie 10.00 na boiskach Gimnazjum nr 5 odbył się Finał Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży Powiatu Pilskiego. Impreza finansowana przez Powiat Pilski, a organizowana przez Nadnotecki SZS w Pile i Gimnazjum nr 5 w Pile w tym roku przyjęła trochę inną formę, która zdaniem opiekunów i zaproszonych gości była bardzo atrakcyjna.Uczestnikami rywalizacji były
zaproszone szkoły z powiatu pilskiego, które we współzawodnictwie sportowym 2012/2013 zajęły cztery pierwsze miejsca w kategorii szkół podstawowych i w gimnazjach. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zaproszone do udziału zostały cztery pierwsze szkoły z największą sumą punktów dziewcząt i chłopców za rok szkolny 2012/2013. I tak ze Szkół Podstawowych oglądać mogliśmy: SP1 z Piły, SP4 z Piły, ZS1 z Piły i SP7 z Piły. Wśród gimnazjów: G5 z Piły, ZS2 z Piły, G.Wyrzysk i ZS3 z Piły. Spośród Szkół Ponadgimnazjalnych pokazały się: ZS im. Stanisława Staszica z Piły, I LO z Piły, LO Towarzystwa Salezjańskiego z Piły oraz ZSP Nr 3 z Piły.


Zostańmy zatem przy szkołach gimnazjalnych. Reprezentacja naszej szkoły liczyła regulaminowe 26 uczestników. Reprezentanci danej szkoły mieli prawo startu w biegu sztafetowym i w jednej grze zespołowej. W grach zespołowych i w szachach odbyły się mecze półfinałowe i spotkania o miejsca. Drużyny/zawodnicy szkół z miejsc 1 i 2 (współzawodnictwo 2012/2013) byli rozstawieni, pozostałe zespoły – dolosowano.

Program części sportowej dla gimnazjów obejmował: szachy indywidualne, sztafetę łączoną 6x200m (dziewczęta i chłopcy na przemian), trójki koszykarskie (tylko chłopcy), siatkówkę (mieszaną – 3 dz, 3 ch) i piłkę nożną (mieszaną – 2 dz, 3 ch + bramkarz).

W poszczególnych konkurencjach zajęliśmy odpowiednio:

sztafety – 4 m-ce

szachy – 4 m-ce

siatkówka – 1 m-ce

koszykówka – 3 m-ce

piłka nożna – 2 m-ce

co w przeliczeniu na punkty dało nam 3 miejsce DRUŻYNOWO!!!! BRAWO!!!! (1m – G5, 2m – ZS2, a 4m – Wyrzysk)

Głównymi aktorami zmagań byli (wg dyscyplin):

- siatkówka (Krzysztof Łykus – kapitan, Jakub Czech, Miłosz Gast, Dawid Romaniszyn, Grzegorz Zieliński, Aleksandra Drop, Adrianna Ryczkowska i Kinga Kułak)

- trójki koszykarskie (Piotr Grzybowski - kapitan, Dominik Maroszek i Oskar Domińczak)

- piłka nożna (Łukasz Ograbek – kapitan, Seweryn Pilarski, Dominik Wlach, Krzysztof Mściszewski, Dawid Parecki, Martyna Bębnowska, Julia Natoniewska i Marta Bazimierowska)

- sztafeta 6x200m (Julia Korba, Karolina Kin, Paulina Poznaniak, Norbert Modrow, Krzysztof Januzik i Krystian Wojciechowski)

- szachy indywidualne (Dorota Solarska)

Piękne fotki strzelały: Ewelina Łastowska i Magda Karpińska, a opiekunem naszej młodzieży był p.Ireneusz Gondek.

Wszystkim sportowcom naszej szkoły, którzy dzielnie walczyli na tartanie, sztucznej murawie i stole szachowym serdecznie dziękuję i gratuluję!!


OBSZERNA GALERIA FOTO – kliknij wybrane zdjęcie...

Strona gotowa do druku

wydarzenia: 2014.06.16 - INTEGRANCIK - wręczenie nagród w ZS2
Dodano: czwartek, 19 czerwca 2014 - 11:46 Autor: Admin
wydarzenia
Dnia 16 czerwca 2014 r. w ZS nr 2 odbyła się uroczystość wręczenia nagród uczniom, którzy zajęli czołowe miejsca w konkursie INTEGRANCIK. Wśród wyróżnionych znaleźli się nasi uczniowie:
 
Dawid Brzeziński - kl. III c
Dominika Karniszewska - kl. III c
Wiktor Badera - kl. III b
Weronika Krawczuk - kl. III b


Gratulujemy zdobytych wyróżnień!
kilka fotek - kliknij zdjęcie...
Teresa Zapolska

Strona gotowa do druku

sztuki walki: 2014.06.12-15 - Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Juniorach i Juniorek Młodszych w Judo
Dodano: czwartek, 19 czerwca 2014 - 11:32 Autor: Admin
sztuki walki
W dniach 12-15 czerwca 2014 w Oleśnicy k/Wrocławia odbyły się finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Juniorów i Juniorek Młodszych w Judo. W zawodach wystartowali także podopieczni trenerów Józefa i Tomasza Jopków. Po trzech dniach zmagań zawodnicy uzyskali następujące wyniki:

- srebrny medal - Tomasz DRZEWIECKI - waga 81kg
- V miejsce - Roksana ŁOSOŚ - waga 57kg
- V miejsce - Gracjan WYROŚLAK - waga 66kg
- IX miejsce - Alan MAŁOWICKI - waga 73kg

W walkach eliminacyjnych odpadł Jakub FAFIŃSKI - waga 73 kg.

W ostatnim dniu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Judo Juniorów i Juniorek Młodszych startował Beniamin PODEMSKI - waga 46 kg, który zdobył brązowy medal wygrywając trzy walki przez ippon, przegrywając jedną. Jest to duży sukces zawodników UKS “3“ Piła, bo pierwszy raz w historii klubu, w punktacji klubowej zajął 6 miejsce w klasyfikacji sportów młodzieżowych na 95 startujących klubów z całego kraju. Poza tym byliśmy najlepszym klubem województwa wlkp.

Podziękowania od trenerów i zawodników za pomoc finansową w wyjeździe na Olimpiadę do Oleśnicy dla Zakładów Mięsnych - H.Stokłosy ze Śmiłowa oraz Nadnoteckiemu Bankowi Spółdzielczemu z Białośliwia.

Józef Jopek
galeria - kliknij kolaż

Strona gotowa do druku

wydarzenia: 2014.06.10 - Prezentacja projektów
Dodano: czwartek, 19 czerwca 2014 - 11:05 Autor: Admin
wydarzenia
Już po raz czwarty w naszej szkole odbyły się prezentacje projektów edukacyjnych, realizowanych przez młodzież klas II od listopada 2013 do maja 2014 roku. W październiku ubiegłego roku nauczyciele, zgodnie z rozporządzeniem MEN, opracowali tematy projektów edukacyjnych, wśród których uczniowie mogli wybrać interesujące ich zagadnienie. Projekt edukacyjny obejmuje następujące działania, które ma realizować zespół uczniów pod opieką nauczyciela: wybranie tematu projektu edukacyjnego; określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; wykonanie zaplanowanych działań; publiczne przedstawienie rezultatów. Udział ucznia w pracach projektowych jest oceniany przez opiekuna, a informacja o tym udziale oraz temat projektu będą wpisane na świadectwie ukończenia szkoły.

Nad tematami, problemami uczniowie pracowali przez kilka miesięcy, poszukując, odpowiadając na pytania, analizując, wreszcie wyciągając wnioski. Po zakończeniu działań uczniowskich przyszedł czas na przygotowanie „produktu końcowego” i zaprezentowanie się przed większym audytorium. Prezentacje projektów odbyły się w dwóch grupach – 4 czerwca i 10 czerwca br. Nadmienić należy, że pierwsze spotkanie połączone było z uroczystością podsumowania VI Miejskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas II gimnazjum, w której wziął udział Prezydent Miasta Piły – Pan Piotr Głowski. W tym dniu swoje projekty prezentowało 10 grup. Kilka dni później natomiast mogliśmy oglądać efekty pracy kolejnych 13 zespołów projektowych. W spotkaniach, obok uczniów klas drugich i ich opiekunów, wzięły udział delegacje klas pierwszych – ci uczniowie już w przyszłym roku będą realizować swoje projekty.

Prezentacje oglądała także dyrekcja szkoły, a nad przebiegiem całości czuwała p. Hanna Słodowicz – koordynator projektów w ZS Nr 3. Wszystkie wystąpienia należy zaliczyć do udanych. Z roku na rok obserwujemy u uczniów coraz większą świadomość i celowość pracy nad projektem oraz dbałość o efektywny, ale i efektowny pokaz.

galeria - kliknij kolaż...

Strona gotowa do druku

siatkówka plażowa: 2014.06.09 - Mistrzostwa Województwa WLKP Gimnazjów w Plażowej Piłce Siatkowej
Dodano: czwartek, 19 czerwca 2014 - 10:37 Autor: Admin
siatkówka plażowa
9 czerwca 2014 drużyna dziewcząt i chłopców reprezentowała naszą szkołę w Mistrzostwach Województwa WLKP Gimnazjów w Plażowej Piłce Siatkowej, które odbyły się we Wrześni. Historycznym akcentem jest fakt, że jeszcze nie zdarzyło się aby jednego roku dwie pary – dziewczęta i chłopcy naszej szkoły wystąpiły w zawodach szczebla wojewódzkiego w plażowej piłce siatkowej. Już udział w tym etapie rozgrywek jest olbrzymim wyróżnieniem dla zawodniczek i zawodników z 16 najlepszych gimnazjów województwa wielkopolskiego. Piłę reprezentowała jeszcze jedna para – były to dziewczęta z Gimnazjum nr 5 (kadrowiczki), z którymi nasze dziewczęta (Sandra Olszanowska i Paulina Betyna) walczyły wcześniej dwukrotnie w finale powiatu i rejonu. W obu przypadkach nasze dziewczęta nie dały rady dużo silniejszej parze z G5 jednak trzeba wspomnieć, że nasze dziewczyny to drugoklasistki.

Losowanie po raz trzeci skrzyżowało drogi pilskich par dziewcząt już w pierwszym spotkaniu w turnieju we Wrześni. Nasze dziewczyny trzeci raz musiały uznać wyższość rywalek gładko  przegrywając 0:2. Ostatecznie podopieczne p.Doroty Zaleskiej uplasowały się miejscach 13-16.

Chłopcy (aktualni mistrzowie miasta Piły, powiatu i rejonu pilskiego) w pierwszym meczu trafili na parę z 30 Gimnazjum z Poznania. Po bardzo zaciętym spotkaniu lepsi okazali się chłopcy ze stolicy wielkopolski w stosunku 2:1. Wszyscy uczestnicy Finału Gimnazjady grali systemem brazylijskim tak więc pierwsza porażka jeszcze nic nie znaczyła. Po prawej stronie tabeli (zespoły z jedną porażką) nasi siatkarze plażowi – Krzysztof Łykus i Jakub Czech zagrali z chłopcami z Gimnazjum z Jutrosina. Po bardzo „mądrej” grze podopieczni p.Ireneusza Gondka awansowali do kolejnego spotkania, w którym zmierzyli się z parą gimnazjalistów reprezentujących szkołę nr 5 z Jarocina. Niestety zabrakło skuteczności w decydującym trzecim secie i ostatecznie nasza para zajęła miejsca 9-12. BRAWO!!!

Turniej rozgrywaliśmy przy ponad 30-stopniowym upale ale organizatorzy byli na to przygotowani….boiska polewane były wodą, uczestnicy zaopatrzeni byli w wodę mineralną, miejsca na odpoczynek były wyposażone w parasole, a w przerwie meczy uczestnicy zjedli ciepły posiłek, a także mogli skorzystać z dobrodziejstw Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych – odkrytych basenów sąsiadujących z boiskami plażowymi. Impreza przeprowadzona perfekcyjnie i na długo zostanie w naszej pamięci. Podsumowując Finał Gimnazjady WLKP w Plażowej Piłce Siatkowej chciałbym pogratulować zarówno dziewczętom jak i chłopcom życząc kolejnych sukcesów sportowych w kolejnych latach edukacji.

Obszerna galeria z Wrześni – kliknij wybrany kolaż…

Strona gotowa do druku

logo: 2014.06.02 - XII Bieg Pokoleń - Raz do roku wokół bloku
Dodano: środa, 18 czerwca 2014 - 23:23 Autor: Admin
logo
Od wielu lat Dzień Dziecka kojarzy nam się z Festynem Środowiskowym „Raz do roku wokół bloku” oraz Biegiem Pokoleń. I nie bez powodu. W tym roku bowiem już po raz dwunasty spotkaliśmy się na takiej imprezie, organizowanej pod Patronatem Prezydenta Miasta Piły, na Osiedlu Górnym. Zaangażowanie wielu osób – przedstawicieli firm, instytucji, placówek – pozwoliło ponownie przygotować udane i bezpieczne przedsięwzięcie. Trzeba przyznać, że z roku na rok organizatorzy proponują nam coraz więcej atrakcji. Ale po kolei...

O godzinie 10.00 zebraliśmy się na placu przy kościele, gdzie zostaliśmy powitani przez dwie panie – Katarzynę Sykuterę-Świerczyńską z ZS Nr 3 oraz Teresę Kasior z PSM L-W. Po przedstawieniu gości, dobroczyńców i sponsorów, uczniowie SP 7 oraz ZS 3 zaprezentowali energetyczne, skoczne piosenki, które powstały w zeszłym roku i stanowią „hymny sportowe” naszej imprezy. Po występach artystycznych przyszedł czas na poszczególne biegi. Jednak wcześniej w kolorowym, wesołym korowodzie, zaprezentowały się przedszkolaki – najmłodsi uczestnicy imprezy.

Biegi, wzorem lat poprzednich, podzielone zostały na kategorie wiekowe: klasy I-III SP, klasy IV-VI SP, klasy I-III gimnazjum, dorośli. Każdy start poprzedzony był profesjonalną rozgrzewką, a w ostatnim biegu wziął udział Bartosz Kowalczyk – wicemistrz Europy w biegu na 5000 m. Oprócz startów w XII Biegu Pokoleń, organizatorzy przygotowali wiele innych atrakcji. Na scenie miały miejsce występy wokalne i taneczne, gorąco oklaskiwane zarówno przez młodzież, jak i dorosłych. Uczniowie chętnie brali udział w konkurencjach sportowych, w konkursie strzeleckim oraz w konkursach plastycznych: „Zamiast dymka witaminka” (przedszkolaki), „W epoce kosmosu niemodne jest palenie papierosów” (kl. I-VI SP), „Jestem OK. Nie palę” (gimnazjum). Na placu pojawiły się: dmuchany zamek, park zabaw dla maluchów oraz gry planszowe dla dzieci i młodzieży. Poza tym przygotowano pokazy: sprzętu i umiejętności ratowniczych strażaków oraz udzielania pierwszej pomocy.

Od początku trwania imprezy na boisku rozgrywały się mecze piłki siatkowej pomiędzy uczniami i nauczycielami ZS Nr 3, z udziałem gości. Dodajmy, że zarówno podczas tej imprezy, jak i festynów organizowanych przez Publiczne Przedszkole nr 18 (29.05.) oraz Szkołę Podstawową nr 7 (7.06.), prowadzona była akcja charytatywna „Budzimy Filipa” na rzecz naszego ucznia, podczas której zebraliśmy ponad 1000 złotych. Z tego miejsca dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za wsparcie naszej inicjatywy. W takim dniu nie mogło zabraknąć pysznej grochówki, serwowanej przez panie kucharki z ZS 3 i SP 7. Tak więc uczta dla ciała połączona została z ucztą dla ducha. Najważniejsze, że pogoda i humory dopisały i tegoroczny Dzień Dziecka możemy, jak najbardziej, zaliczyć do udanych. Wśród organizatorów tej cyklicznej imprezy należy wymienić: Pilską Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową, Zespół Szkół Nr 3, Szkołę Podstawowa nr 7, Publiczne Przedszkola nr 12, nr 13, nr 18, Proboszcza Kościoła pw. NMP Wspomożenia Wiernych, Radę i Zarząd Osiedla „Górne”, „Intermarche” Piła i in. Za organizację biegu oraz meczu siatkarskiego odpowiedzialni byli głównie: p. M. Kwiatkowski, p. S. Grzegorczyk, p. I. Gondek oraz pozostali nauczyciele wychowania fizycznego w naszej szkole. Z niecierpliwością czekamy na XIII Bieg Pokoleń, a w załączniku prezentujemy tabele z tegorocznymi wynikami.

ZWYCIĘZCY POSZCZEGÓLNYCH BIEGÓW WG KATEGORII WIEKOWYCH

KATEGORIA WIEKOWA: DZIEWCZĘTA KLASA I–III SZKOŁA PODSTAWOWA

I m-ce - WAWRZYNIAK Aneta - SP Nr 7
II m-ce - KOPKA Antosia - SP Nr 7
III m-ce - PYSZEWSKA Wiktoria - SP Nr 7

KATEGORIA WIEKOWA: CHŁOPCY KLASA I–III SZKOŁA PODSTAWOWA

I m-ce - CEBULA Adam - ZS Nr 3
II m-ce - BRZEZIŃSKI Dawid - ZS Nr 3
III m-ce - LESZCZYŃSKI Jakub - SP Nr 7

KATEGORIA WIEKOWA: DZIEWCZĘTA KLASA IV–VI SZKOŁA PODSTAWOWA

I m-ce - KARPIŃSKA Karolina - ZS Nr 3
II m-ce - MAJDA Malina - SP Nr 7
III m-ce - PROSTAK Klaudia - ZS Nr 3

KATEGORIA WIEKOWA: CHŁOPCY KLASA IV–VI SZKOŁA PODSTAWOWA

I m-ce - CERAJESKI Kamil - SP Nr 7
II m-ce - DYMKOWSKI Michał - ZS Nr 3
III m-ce - ŁUCZAK Mateusz - SP Nr 7

KATEGORIA WIEKOWA: DZIEWCZĘTA KLASA I–III GIMNAZJUM

I m-ce - KIN Karolina - ZS Nr 3
II m-ce - KORBA Julia - ZS Nr 3
III m-ce - SUCHOWIAK Joanna - ZS Nr 3

KATEGORIA WIEKOWA: CHŁOPCY KLASA I–III GIMNAZJUM

I m-ce - JANUZIK Krzysztof - ZS Nr 3
II m-ce - WOJCIECHOWSKI Krystian - ZS Nr 3
III m-ce - ZIELIŃSKI Grzegorz - ZS Nr 3

KATEGORIA WIEKOWA: KOBIETY - DOROŚLI
   
I m-ce - ŚWIERCZYŃSKA Justyna   
II m-ce - BOSZANEN Anna   
III m-ce - MENDLIK Katarzyna

KATEGORIA WIEKOWA: MĘŻCZYŹNI - DOROŚLI

I m-ce - CZECHOWICZ Miłosz   
II m-ce - CIURZYŃSKI Szymon   
III m-ce - NADSKAKUŁA Grzegorz   

KONKURS STRZELECKI

I m-ce - LEWKOWICZ Norbert - ZS Nr 3
II m-ce - SZOTKIEWICZ Kasjan - ZS Nr 3
III m-ce - GOTLIB Weronika - ZS Nr 3

OBSZERNA FOTORELACJA Z IMPREZY - KLIKNIJ WYBRANY KOLAŻ - ZAPRASZAMY!!!

Strona gotowa do druku

sztuki walki: 2014.06.07-08 - Puchar Europy Młodzików i Młodziczek w Judo - Gyor-Węgry
Dodano: poniedziałek, 16 czerwca 2014 - 22:00 Autor: Admin
sztuki walki
W dniach 7-8 czerwca 2014 r. w Gyor – Węgry odbył się Puchar Europy Młodzików i Młodziczek w Judo. W zawodach wystartowali podopieczni trenerów Józefa i Tomasza Jopków. Zawodnicy uzyskali bardzo dobre wyniki:

- złoty medal w wadze 60 kg zdobył Adam STODOLSKI (wygrał pięć walk przez ippon) - Leśnik Kaczory

V miejsce w wadze 40 kg zdobył Szymon JĘŚKO–BIAŁEK, który przegrał brązowy medal z reprezentantem Węgier po dyskusyjnym werdykcie sędziowskim

W eliminacjach odpadli Oliwia CEBIENIAK - waga +63 kg i Maciej TYMIEC - waga 55 kg - wszyscy U K S “3“ Piła.

Zawody bardzo udane. Startowało 355 zawodników z 21 krajów. Można nadmienić, że A.Stodolski jako jedyny reprezentant chłopców zdobył dla Polski złoty medal. Pogoda w Gyor  była iście upalna, termometry wskazywały +42 stopnie w cieniu.

Podziękowania za dofinansowanie wyjazdu Panu Wójtowi Kaczor – Brunonowi Wolskiemu, oraz rodzicom.

Józef Jopek

Strona gotowa do druku

wydarzenia: 2014.06.05 - Konkurs wiedzy o Drawieńskim Parku Narodowym
Dodano: poniedziałek, 16 czerwca 2014 - 21:41 Autor: Admin
wydarzenia
W dniu 5 czerwca 2014 w Szkole Podstawowej nr 7 w Pile odbył się konkurs wiedzy o Drawieńskim Parku Narodowym  organizowany przez LOP w Pile w ramach projektu dla publicznych szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Piła.

W konkursie wzięli udział uczniowie 9 pilskich szkół, którzy w maju uczestniczyli w wycieczce do Drawieńskiego Parku Narodowego. Każdą szkołę reprezentowała 3-osobowa drużyna. Uczniowie rozwiązywali test ze znajomości Drawieńskiego Parku Narodowego.

Z przyjemnością informuję, iż I miejsce indywidualnie zajęła uczennica naszej szkoły Wiktoria Ozga z klasy IIIa, a nagrodą była wieża Sony i dyplom. Natomiast I miejsce drużynowo zajęła nasza szkoła, a nagrodą dla szkoły był cyfrowy aparat fotograficzny Nikon. 

Drużynowo szkołę reprezentowali: Weronika Ozga z klasy IIIa, Konrad Kliber z klasy Id i Mateusz Strzelecki z klasy Ia.

Gratulacje!!!
Marlena Wesołowska

Strona gotowa do druku

świetlica: 2014.06.01-08 - XIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - Czytanie - mądra rzecz
Dodano: poniedziałek, 16 czerwca 2014 - 20:30 Autor: Admin
świetlica
W dniach 1-8 czerwca odbył się XIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Jego hasło brzmiało: „Czytanie – mądra rzecz!"

Również nasza szkoła (czynnie uczestnicząca w projekcie "Cała Polska czyta dzieciom") włączyła się do akcji. Na zajęcia czytelniczo-edukacyjne w świetlicy p. Katarzyna Sykutera-Świerczyńska zaprosiła uczniów klas 1b i 1c wraz z wychowawczyniami p. Małgorzatą Kurowską i p. Justyną Siekierą. Spotkanie którego hasłem przewodnim były "Dinozaury" miało na celu wyjaśnienie pojęcia "Jurapark", zapoznanie z nazwami i życiem dinozaurów, oraz przygotowaniem uczniów do wycieczki szkolnej do Juraparku w Solcu Kujawskim.
Na zakończenie cała grupa została podzielona na pięć zespołów, których zadaniem było ułożenie puzzli z sylwetkami dinozaurów oraz podzielenie miniatur gadów według gatunków. Uczniowie uczestniczący w zajęciach otrzymali pamiątkowe zakładki i wklejki do zeszytów.

Drugim wydarzeniem w ramach akcji "Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom" było zaproszenie przez koordynatorkę założyciela Klubu Dobrej Książki Za Mostem – pana Krzysztofa Oleksego. Gość przeczytał uczniom przebywającym w świetlicy szkolnej opowiadania o kotach. Następnie podopieczni pracując w trzech grupach rysowali plakaty pt. "Portret kota". Cennymi wskazówkami służyła najmłodszym p. Monika Woźniacka. Wykonane prace utworzyły piękną dekorację, a uczniowie uczestniczący w zajęciach dostali pamiątkowe naklejki.

Opisane zajęcia czytelnicze cieszyły się dużym zainteresowaniem i pięknie zwieńczyły pierwszy rok pracy i uczestnictwa w ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom".

galeria - kliknij wybrany kolaż
Koordynator – mgr Katarzyna Sykutera-Świerczyńska

Strona gotowa do druku

wydarzenia: 2014.06.01 - Wycieczka do Drawieńskiego
Dodano: poniedziałek, 16 czerwca 2014 - 19:24 Autor: Admin
wydarzenia
W dniu 12 maja oraz 15 maja 2014 roku grupa uczniów naszej szkoły zainteresowanych biologią, przyrodą i ekologią, wzięła udział w wycieczce do Drawieńskiego Parku Narodowego.

Uczniowie w atrakcyjny sposób zostali zapoznani z historią parku, charakterystycznymi roślinami i zwierzętami, obejrzeli interesujący film o Drawieńskim Parku Narodowym, przeszli szlakiem turystycznym podziwiając przyrodę parku,  dotarli do węgorni, zwiedzili elektrownię wodną, delektowali się pieczoną kiełbasą przy ognisku.


kilka fotek - kliknij kolaż
Marlena Wesołowska

Strona gotowa do druku

świetlica: 2014.06 - Kinder Malen Europa
Dodano: poniedziałek, 16 czerwca 2014 - 17:41 Autor: Admin
świetlica
Nasza grupa Świetliczaków bardzo chętnie zareagowała na propozycję p. Katarzyny Sykutera-Świerczyńskiej i narysowała 15 obrazków na temat "Moje miasto". Nad stroną graficzną czuwała p. Monika Woźniacka. Prace wzięły udział w międzynarodowym projekcie plastycznym pt.: "Kinder malen Europa" zorganizowanym przez Bundeszentrale für politische Bildung Deutschland (Niemcy).


Prace naszych uczniów i innych dzieci z krajów UE utworzyły mapę Europy. http://www.hanisauland.de/kalender/Kinder_malen_Europa/


Należy nadmienić, iż nasza szkoła jako jedyna w Pile wzięła udział w akcji. Inne miasta z Polski biorące udział w projekcie to: Międzychód, Poznań, Złotów, Krasiczyn i Kraków. Dlatego już niebawem nasi podopieczni dostaną piękne dyplomy.

W wyszukiwarce prac należy wpisać "Pita" zamiast "Piła".

http://www.hanisauland.de/spezial/europaeische-union/europaeische-union-kapitel-7.html?CMS_forminput[land]=9&CMS_forminput[vorname]=&CMS_forminput[submit]=Bilder+suchen#formular

PS. Mam nadzieję, że przekonałam Was, iż warto uczyć się języka niemieckiego – mgr Katarzyna Sykutera-Świerczyńska.

kliknij kolaż w artykule aby obejrzeć galerię....

Strona gotowa do druku

świetlica: 2014.05 - Odwiedziny dzieci z Niepublicznego Przedszkola Disneyland w Pile
Dodano: poniedziałek, 16 czerwca 2014 - 17:14 Autor: Admin
świetlica
W miesiącu maju naszą świetlicę szkolną odwiedziły dzieci z Niepublicznego Przedszkola Disneyland w Pile.

Zarówno starszaki, jak i maluchy świetnie bawiły się w salce rekreacyjnej pod czujnym okiem nauczycielki świetlicy p. Katarzyny Sykutera-Świerczyńskiej, jak i wychowawczyń oraz opiekunek z przedszkola.

Następnie starsza grupa udała się na lekcję do klasy 2 c (wych. p. Agata Kin). Młodsza grupa chętnie uczestniczyła w zajęciach plastycznych przygotowanych przez p. Monikę Woźniacką tworząc "Wesołe buźki". Przedszkolaki zobaczyły również naszą bibliotekę i czytelnię dziwiąc się ile mamy książek :)

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali kolorowe naklejki i zadowoleni (oraz zmęczeni :) ) wrócili do przedszkola.

obejrzyj galerię - kliknij fotkę w artykule

Strona gotowa do druku

wydarzenia: 2014.05.29 - Wizyta przedszkolaków z 12-tki w klasie 1b
Dodano: piątek, 06 czerwca 2014 - 23:20 Autor: Admin
wydarzenia
Dnia 29 maja klasę 1b odwiedziły dzieci z Przedszkola nr 12 w Pile. Zajęcia dla nich przygotowali uczniowie klasy 1b z wychowawczynią Małgorzatą Kurowską.

Wizyta obejmowała  wspólną naukę czytania, oglądanie prezentacji multimedialnej o figurach geometrycznych, rozwiązywanie zagadek o przyborach szkolnych, wspólne słuchanie i śpiewanie piosenek.

Dzieci oglądały również klasę  oraz poznawały tajniki nauki pisania. Mamy nadzieję, że w przyszłości zechcą wrócić do naszej szkoły.

galeria foto z lekcji - kliknij kolaż
Małgorzata Kurowska

Strona gotowa do druku

wydarzenia: IV Miejski Konkurs Informatyczny
Dodano: piątek, 06 czerwca 2014 - 23:01 Autor: Admin
wydarzenia
Dnia 15 maja 2014r. w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się IV Miejski Konkurs Informatyczny. Naszą szkołę reprezentowali: Julia Lach z klasy VIa i Karol Wiśniowiecki z klasy Va.


Najlepsi młodzi pilscy informatycy wykonywali zadania praktyczne i test sprawdzający wiedzę teoretyczną.


Julia Lach zajęła I miejsce w kategorii dziewcząt, a młodszy kolega VI miejsce w kategorii chłopców.


Gratulujemy
p.I.Karczewska

Strona gotowa do druku

wydarzenia: Konkurs „Piła, jakiej nie znamy”
Dodano: piątek, 06 czerwca 2014 - 22:53 Autor: Admin
wydarzenia
Z wielką przyjemnością informuję, iż Marcin Sawczyc uczeń klasy IA zajął I miejsce w konkursie fotograficznym „Piła, jakiej nie znamy”.

Z naszej szkoły w konkursie wzięło udział 14 uczniów. Uczniowie wykonali 34 zdjęcia mało znanych miejsc Piły. Na konkurs łącznie wpłynęło około 300 zdjęć. Jury konkursu doceniło zdjęcie naszego ucznia – Marcina Sawczyca, który otrzymał nagrodę główną – 1000zł.

Gratulacje!!!
Marlena Wesołowska

Strona gotowa do druku

biologia: VII Miejski Konkurs Przyrodniczy pod patronatem Prezydenta Miasta Piły
Dodano: piątek, 06 czerwca 2014 - 22:46 Autor: Admin
biologia
12 maja 2014 w Zespole Szkół nr 2 w Pile odbył się VII Miejski Konkurs Przyrodniczy pod patronatem Prezydenta Miasta Piły dla uczniów klas szóstych.
Każdą szkołę podstawową w Pile reprezentowała 3-osobowa drużyna.

Z przyjemnością informuję, iż uczennica naszej szkoły - Anna Gamrot z klasy VIa - zajęła I miejsce i uzyskała maksymalną ilość punktów. Wysoką pozycję zajął również Michał Gładysz i Wiktoria Kucharska z klasy VIa.

Gratulacje!!!
Marlena Wesołowska

Strona gotowa do druku

ekologia: Ogólnopolski konkurs ekologiczny „Ekotest”
Dodano: piątek, 06 czerwca 2014 - 22:18 Autor: Admin
ekologia
W kwietniu 2014 roku uczniowie klas IV, V i VI wzięli udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska – EKOTEST  zorganizowanym przez Ogólnopolskie Centrum Edukacji.

Z przyjemnością informuję, iż w kategorii klas 3-4 szkoły podstawowej V miejsce zajęła Alicja Tyrańska z klasy IV c, zaś w kategorii klas 5-6 szkoły podstawowej również V miejsce zajęła Wiktoria Kucharska z klasy VI a, a VII miejsce – Anna Gamrot z klasy VI a.

Gratulacje!!!
Marlena Wesołowska

Strona gotowa do druku

    123456789101112131415161718   >

siatkówka plażowa: 2014.06.03 - Mistrzostwa Rejonu Pilskiegp Gimnazjów w Plażowej Piłce Siatkowej
Dodano: środa, 04 czerwca 2014 - 00:07 Autor: Admin
siatkówka plażowa
3 czerwca (wtorek) na boiskach OTW Płotki w Pile odbyły się Mistrzostwa Rejonu Pilskiego Gimnazjów Dziewcząt i Chłopców w Plażowej Piłce Siatkowej. Nasze wicemistrzynie powiatu – Agata Zimoch i Sandra Olszanowska oraz mistrzowie powiatu – para Krzysztof Łykus – Jakub Czech walczyli o awans do najlepszej 16-tki w wielkopolsce….i udało się!!!!! ale po kolei….

Dziewczęta i chłopcy grali systemem brazylijskim do dwóch przegranych spotkań, sety do 15 pkt, tie-break – do 11. Wśród dziewcząt wystąpiły pary z G5, ZS3, Lubasza, Złotowa, Trzcianki, Chodzieży, Szamocina, Rąbczyna i Skoków. Opiekunką dziewcząt pod nieobecność p.Zaleskiej była p.Fiedorowicz. Nasze dziewczyny uległy tylko koleżankom z Gimnazjum nr 5 (analogicznie do finału powiatowego) i zajmując drugie miejsce w turnieju awansowały do mistrzostw województwa.

Podopieczni p.GondkaKrzysztof Łykus i Jakub Czech (ZS3) startowali obok gimnazjalistów z Czarnkowa, Osieka, Krzyża, Chodzieży, Skoków, Jastrowia, Szamocina, Żelic i Złotowa. Chłopcy wygrali wszystkie swoje spotkania tracąc w turnieju 1 seta w meczu z Szmocinem. W półfinale znokautowali parę z Chodzieży natomiast w finale grali z duetem z Czarnkowa (część drużyny, z którą reprezentacja ZS3 na parkiecie wywalczyła Mistrza Rejonu w Trzciance). Mecz finałowy zakończył się rezultatem 2:0 dla ZS3 i pokazał, że żadnego przeciwnika nie można lekceważyć, a do meczu trzeba przystąpić w pełni skoncentrowanym….. sprawdza się maksyma, że trudno gra się w roli faworyta… chłopcy jednak udźwignęli ten ciężar… BRAWO!!!!!Trzecie miejsce zajęła para z Osieka.

Finał Mistrzostw Województwa Wlkp. Gimnazjów w Plażowej Piłce Siatkowej odbędzie się 9 czerwca 2014 (poniedziałek) we Wrześni. Relacja tuż po imprezie…

GRATULUJEMY!!!galeria - - - kliknij kolaż

Strona gotowa do druku

LIBRUS

ZASTĘPSTWA


WAŻNE DOKUMENTY


1% PODATKU


PROJEKT SWOI

Logowanie

 


Problemy z logowaniem?

Jeszcze nie masz konta?
·Zarejestruj się!

Archiwum

Starsze artykuły

HOME | DOWNLOADS | SEARCH | TERMS OF USE | PRIVACY POLICY


mail administratora
prof.gondek@
gmail.com

Page created in 0,827184 Seconds